Sök inlägg

måndag 7 mars 2022

Kriget och miljön

 Många är oroliga för att kriget i Ukraina

leder till ökad miljöförstöring

Med anledning av den oron så låter Putin idag meddela att den Ryska befrielseoperationen värnar om miljön. Alla stridande.. Jag menar hjälpande fordon såsom stridsvagnar,lastbilar,helikoptrar och flygplan är miljöcertifierade och drivs uteslutande av förnyelsebara bränslen. Olja och gas säljs bara till västvärlden,där man fortsätter att förorena miljön.

Den stora kolonnen på 6 mil ovanför Kyjiv står dessutom stilla sen 3 dagar med avslagna motorer för att ytterligare värna om miljön. De Ryska soldaterna är riktiga hjältar som fryser för miljöns skull. Krutet i ammunitionen är numera miljövänligt,och alla tomhylsor och övrigt avfall plockas senare upp från marken av särskilt utbildade miljösanerare. Eventuella döda (självmordsfall) får ligga kvar och bidra till ekologisk gödsling.

En missuppfattning är att Ryssland skulle skjuta på civila hus. Det händer endast i de fall när husen är gjorda av miljöfarlig betong med hög radonhalt. Dessa livsfarliga hus hjälper självklart den Ryska armeń till med att avlägsna för en bättre och sundare boende miljö. Vi planerar även att Spränga.. Stänga(ska det vara) alla gamla omoderna miljöfarliga kärnkraftverk i Ukraina. Elförbrukningen kommer ändå att gå ner drastiskt den närmaste tiden då vi gemensamt sänker innertemperaturen för att värna om miljön.

Håll ut!

Befrielsen är nära